Rejestracja spółek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w naszym kraju jedną z powszechniejszych form prowadzenia działalności. Sp. z o.o. jest spółką kapitałową, która może zostać utworzona przez jedną, dwie bądź więcej osób w celu dopuszczalnym pod względem prawnym. Zakładanie firmy, czyli rejestracja tego typu spółki jest procesem wymagającym dopełnienia szeregu formalności. By mieć pewność, że cały proces rejestracji przebiegnie sprawnie i bezproblemowo, oferujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

W jaki sposób przebiega zakładanie spółki?

Pierwszym krokiem jest przygotowanie i zawarcie umowy spółki, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa sp. z o.o. powinna określać między innymi jej siedzibę, przedmiot działalności (zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.), wysokość kapitału zakładowego, a także czas jej trwania. Zakładanie tego typu formy prowadzenia działalności wiąże się także z koniecznością zgłoszenia do sądu rejestrowego – czynności tej powinien dokonać zarząd w terminie do sześciu miesięcy od momentu utworzenia spółki. Wraz z chwilą wpisu do rejestru, spółka uzyskuje osobowość prawną.

Z pomocą naszej kancelarii rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przebiega znacznie sprawniej, a w ramach usługi mogą Państwo liczyć między innymi na: przygotowanie kompletu dokumentów do sądu i urzędu skarbowego, zorganizowanie spotkania u notariusza, a także na fachowe doradztwo w zakresie doboru odpowiednich kodów PKD. Nasz zespół wykwalifikowanych pracowników służy radą i pomocą, monitoruje wszystkie postępy, a także na bieżąco informuje o przebiegu całego procesu rejestracji spółki.