LEGAL COMPLIANCE

Usługa ta skierowana jest do zarządów spółek oraz managerów i polega na dokładnym badaniu dotychczasowych działań przedsiębiorcy i eliminacji praktyk niezgodnych z prawem.

W Polsce mamy szereg instytucji kontrolnych, które mogą nałożyć wysokie kary w przypadku niezgodnego z prawem działania danego podmiotu. Odpowiednie zastosowanie obowiązujących przepisów i dostosowanie do nich wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa jest podstawą bezpiecznego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

W ramach tej usługi nie zajmujemy się weryfikacją ogólnego działania danej firmy, lecz badamy ściśle określony obszar funkcjonowania danego podmiotu, pod kątem jego zgodności z prawem. Dokonujemy dokładnej analizy działań Klienta i poddajemy ocenie wewnętrzne procedury działania przedsiębiorstwa w celu zlokalizowania nieprawidłowości i zastosowaniu odpowiednich procedur naprawczych.

Po wykryciu nieprawidłowości formułujemy dla Klienta odpowiednie rekomendacje i zalecenia w celu usunięcia zagrożeń. W razie potrzeby oferujemy również pomoc w ewentualnym postępowaniu przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym.

 

Jesteśmy przekonani, że nasza usługa Legal Compliance spełni Państwa oczekiwania.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Więcej informacji do pobrania