Jak skutecznie przeprowadzić fuzję firm?

Łączenie się firm stanowi jedną z powszechniejszych form koncentracji kapitału oraz majątku przedsiębiorstw. Pod względem ekonomicznym wyróżnia się trzy różne typy integracji spółek, spośród których można wyróżnić: łączenie, czyli fuzję; konsolidację oraz przejęcie. Każdy z tych sposobów daje możliwość utrzymania firm, a także szansę na poprawienie ich konkurencyjnej pozycji na rynku.

Fuzja stanowi jedną z form współpracy pomiędzy konkurentami (dostawcami, klientami, producentami). Do jej powstania dochodzi w sytuacji, gdy dwa lub więcej przedsiębiorstw decyduje się na wspólne prowadzenie jakiegoś przedsięwzięcia. Jedną z charakterystycznych cech dla wcielania jest fakt, że firmy, które zdecydują się na takie połączenie, tracą osobowość prawną.

Fuzja zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju przepisami prawnymi może przebiegać na dwa sposoby:

  • istniejące spółki mogą zostać rozwiązane, a w ich miejsce zostaje utworzone jedno przedsiębiorstwo,
  • jedna firma zostaje przyłączona do drugiej, wówczas traci ona swoją osobowość prawną.

Jako forma zawiązywania współpracy między podmiotami gospodarczymi, fuzja w świetle prawa stanowi prawne, majątkowe oraz kapitałowe połączenie się dwóch lub więcej spółek.

Warto zaznaczyć, że takie rozwiązanie może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw działających w tej samej branży – równie powszechne jest łączenie się spółek z różnych sektorów przemysłowych czy gospodarki. Taka forma współdziałania pozwala przedsiębiorcom umocnić pozycję na rynku krajowym i zagranicznym, rozszerzyć działalność na nowe obszary, a także wzmocnić swoją pozycję w stosunku do spółek konkurencyjnych.