ADVANCING WIERZYTELNOŚCI

Czym jest advancing?

Advancing – Windykacja należności z zaliczką - to najkorzystniejsze dla przedsiębiorcy finansowanie bieżącej działalności. Dzięki tej usłudze Państwa przedsiębiorstwo może w niezakłócony sposób regulować swoje bieżące zobowiązania.

Jak działa advancing?

W ramach tej usługi w ciągu dwóch dni roboczych od przekazania faktury do advancingu, przelewamy zaliczkę Klientowi w wysokości od 50% do 90% niezapłaconej przez dłużnika faktury brutto. Pozostała część faktury jest przekazywana Klientowi gdy Kancelaria odzyska należność od dłużnika, a saldo rozliczeń będzie dodatnie.

Jakie są główne korzyści płynące z usługi advancingu w Kancelarii Prawnej LUXOR?

  • Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa;
  • Odzyskujemy od dłużnika Państwa pieniądze;

 

Więcej informacji do pobrania